Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp hai anken X (đktc) là đồng đẳng kế tiếp của nhau thu được 11,2 lít khí CO2(đktc). a) Xác định công thức của

Question

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp hai anken X (đktc) là đồng đẳng kế tiếp của nhau thu được 11,2 lít khí CO2(đktc).
a) Xác định công thức của hai anken.
b) Tính % thể tích mỗi anken trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 5. Cho hỗn hợp 6,72 lít hỗn hợp X (đktc) gồm hai anken là đồng đẳng kế tiếp qua dung dịch brom dư, tính khối lượng brom đã tham gia phản ứng.
Ai giúp mình 2 bài với

in progress 0
Madeline 1 tháng 2021-08-05T02:31:54+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:33:38+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  4)\\
  CTTQ:{C_n}{H_{2n}}\\
  {C_n}{H_{2n}} + \dfrac{{3n}}{2}{O_2} \xrightarrow{t^0} nC{O_2} + n{H_2}O\\
  {n_X} = \dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2\,mol\\
  {n_{C{O_2}}} = \dfrac{{11,2}}{{22,4}} = 0,5\,mol\\
  n = \dfrac{{0,5}}{{0,2}} = 2,5 \Rightarrow hh:{C_2}{H_4},{C_3}{H_6}\\
  b)\\
  hh:{C_2}{H_4}(a\,mol),{C_3}{H_6}(b\,mol)\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  a + b = 0,2\\
  2a + 3b = 0,5
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow a = b = 0,1\\
  \% {V_{{C_2}{H_4}}} = \% {V_{{C_3}{H_6}}} = \dfrac{{0,1}}{{0,2}} \times 100\%  = 50\% \\
  5)\\
  {n_X} = \dfrac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3\,mol\\
  {C_n}{H_{2n}} + B{r_2} \to {C_n}{H_{2n}}B{r_2}\\
  {n_{B{r_2}}} = {n_X} = 0,3\,mol\\
  {m_{B{r_2}}} = 0,3 \times 160 = 48g
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )