Câu 4. Mai và Đào ngồi cùng trên ô tô đang chạy. Cúc đang đứng trên đường. Kết luận nào sau đây là đúng? A. so với mặt đường thì Mai và Đào cùng đứng

Question

Câu 4. Mai và Đào ngồi cùng trên ô tô đang chạy. Cúc đang đứng trên đường. Kết luận nào
sau đây là đúng?
A. so với mặt đường thì Mai và Đào cùng đứng yên.
B. so với Cúc thì Mai và Đào cùng đứng yên.
C. so với Mai thì Đào chuyển động.
D. so với Cúc thì Mai và Đào đang chuyển động.

in progress 0
Clara 4 tuần 2021-07-08T20:02:12+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:03:54+00:00

  Câu 4:

   Mai và Đào ngồi cùng trên ô tô đang chạy. Cúc đang đứng trên đường. Kết luận nào sau đây là đúng?

  A. so với mặt đường thì Mai và Đào cùng đứng yên.

  B. so với Cúc thì Mai và Đào cùng đứng yên.

  C. so với Mai thì Đào chuyển động.

  D. so với Cúc thì Mai và Đào đang chuyển động.

  0
  2021-07-08T20:04:06+00:00

  Mai và Đào ngồi cùng trên ô tô đang chạy. Cúc đang đứng trên đường. Kết luận nào sau đây là đúng?

  A. so với mặt đường thì Mai và Đào cùng đứng yên.

  B. so với Cúc thì Mai và Đào cùng đứng yên.

  C. so với Mai thì Đào chuyển động.

  `D.` `So` `với` `Cúc` `thì` `Mai` `và` `Đào` `đang` `chuyển` `động.`

  $#Nagisa#$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )