Câu 4: Nêu ít nhất 3 cách ứng xử của em khi thấy tình huống sau xảy ra. Theo em, cách ứng xử nào là phù hợp nhất? Vì sao? a/ Em thấy bạn cùng lớp bị c

Question

Câu 4: Nêu ít nhất 3 cách ứng xử của em khi thấy tình huống sau xảy ra. Theo em, cách ứng xử nào là phù hợp nhất? Vì sao?
a/ Em thấy bạn cùng lớp bị các anh chị lớp trên đe dọa
b/ Em thấy bạn cùng lớp bị nhóm bạn xấu trong khu phố rủ trốn học đi chơi điện tử.

in progress 0
Ruby 1 năm 2021-08-22T22:05:04+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:06:12+00:00

  a/

  – ý kiến lên cô giáo hoặc thầy giáo vì người lớn có thể giải quyết vụ việc tốt hơn

  – khuyên bạn tránh xa những người ấy vì như vậy sẽ ít gây sự hơn

  – nói với cha mẹ bạn vì họ có thể  bảo vệ tốt con họ

  b/

  – khuyên bạn không đi theo để tránh ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập

  – nói với thầy cô để kịp căn ngăn

  – nói với ba mẹ bạn vì ba mẹ phai có trách nhiệm khuyên dạy con cái theo con đường đúng

  0
  2021-08-22T22:06:50+00:00

  a

   1 em sẽ nói vs bố mẹ bạn ấy  vì bố mẹ bạn ấy sẽ ns chuyện vs bạn 

  2 em sẽ nói chuyện với thầy cô về vấn đề này vì ns cho thầy cô để tìm ra cách giải quyết 

  3 ) em ns chuyện với anh chị đó nếu anh chị còn tiếp tục làm em sẽ báo vs nhà trường  vì ns như vậy anh chị đó sẽ sợ ko nên ra tay đánh nhau sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng

  b ) 

  1 em sẽ  khuyên bạn ấy ko nên đi  vì nếu đi sẽ bị bố mẹ mắng và việc học  giảm xuống 

  2 em sẽ nói vs bố mẹ bạn ấy  vì bố mẹ bạn ấy sẽ khuyên bạn ấy ko nên đi

  3 em sẽ báo với thầy cô để  giải quyết  vì thầy cô sẽ có cách xử lý phù hợp bằng cách viết biên bảng nặng hơn thì sẽ thôi học 

   cho mik câu trả lời hay nhất nha 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )