Câu 4: so sánh NST thường với NST giới tính

Question

Câu 4: so sánh NST thường với NST giới tính

in progress 0
Kinsley 1 tháng 2021-11-14T01:58:04+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T01:59:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  GIỐNG NHAU:
  -Thành phần cấu tạo nên NST là ADN và Protein loại Híton.
  -Có tính đặc trưng theo loài
  -Luôn tồn tại thành cặp tương đồng( trừ cặp XY)
  -Mang gen qui định tình trạng của cơ thể
  – Có hiện tượng nhân đôi, đóng xoắn, tháo xoắn, sắp xếp trên mặt phẳng của thoi phân bào, phân li về 2 cực tế bào vào các kì.
  *KHÁC NHAU
  NST THUỜNG:
  1. Có nhiều cặp trong tế bào lưỡng bội
  2. Luôn tồn tại thành cặp tương đồng
  3. Giống nhau ở cá thể đực và cái
  4.Không qui định giới tình
  5. Mang gen qui định tính trạng thường không liên quan đến giới tính.
  NST GIỚI TÍNH
  1. Chỉ có 1 cặp trong tế bào lưỡng bội
  2. Có thể là cặp tương đồng (XX) hoặc không tương đồng(XY)
  3. Khác nhau ở cá thể đực và cái
  4. Qui định giới tính
  5. Qui định tính trang liên quan giới tính
  ( không có khung nên mình đánh số thứ tự , là những cặp ý đối lập đó:) 

  ahihi

  0
  2021-11-14T01:59:14+00:00

  Đáp án:

   Bên dưới ↓

  Giải thích các bước giải:

  Giống nhau
  – Cấu trúc gồm 3 thành phần : 2 cánh. eo sơ cấp. và tâm động
  – Đều được cấu tạo từ chất nhiễm sắc bao gồm ADN và pr loại histon
  – Đặc trưng bởi sự phân li, tổ hợp, nhân đôi của NST
  Khác nhau
  Nhiễm sắc thể thường
  – Tồn tại thành từng cặp, các NST trong mỗi cặp luôn luôn đồng dạng ở cả giới đực và giới cái
  – Gen tồn tại trên NST thành từng cặp gen tương ứng
  – Gen trên NST chi phối các tính trạng khi biểu hiện tính trạng ko liên quan đến giới tính
  Nhiễm sắc thể giới tính
  – Chỉ tồn taị thành 1 cặp, có thể đồng dạng or ko đồng dạng ở cả 2 giới. Khi thì đồng dạng ở giới đực khi thì đồng dạng ở giới cái.
  – Gen tồn tại thành cặp , có thể tồn tại thành từng alen riêng rẽ ở các vùng khác nhau trên NST XY
  – NST giới tính biểu hiện tính trạng giới tính, tính trạng sinh dục và tính trạng liên kết giới tính

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )