Câu 5: Chọn phối là gì? So sánh các phương pháp chọ phối?

Question

Câu 5: Chọn phối là gì? So sánh các phương pháp chọ phối?

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2021-08-20T03:53:39+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:55:06+00:00

  Chọn phối là chọn con đực ghép đối với con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi

  Phương pháp chọn phối:

   Chọn phối cùng giống ( nhân giống thuần chủng)

  Chọn phối khác giống ( giống lai)

  0
  2021-08-20T03:55:21+00:00

  Chọn phối là chọn con đực ghép đối với con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi
  Có 2 phương pháp chọn phối:

   Chọn phối cùng cùng giống (thuần chủn)

  Chọn phối khác giống ( lai)

  cau-5-chon-phoi-la-gi-so-sanh-cac-phuong-phap-cho-phoi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )