Câu 5 : so sánh nguyên tắc bổ sung ở cá quá trình tự sao phiên mã dịch mã

Question

Câu 5 : so sánh nguyên tắc bổ sung ở cá quá trình tự sao phiên mã dịch mã

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-11-14T01:55:31+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T01:57:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Quá trình tự sao : A= T, G≡X

   Quá trình phiên mã dịch mã : A = U , G≡X

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )