Câu 5.Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử X là 16. Tính số p,e,n, A,Z của X ? Câu 7 .Cho các nguyên tử , , , , , , . Hãy xác định Số

Question

Câu 5.Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử X là 16. Tính số p,e,n, A,Z của X ?
Câu 7 .Cho các nguyên tử , , , , , , . Hãy xác định Số p, số e, số n, Z+, A của các nguyên tử trên.

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-07-29T03:39:50+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T03:41:15+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  5)\\
  \text{Tổng số hạt của X la 16}\\
  2{p_X} + {n_X} = 16 \Rightarrow {n_X} = 16 – 2{p_x}\\
  1 \le \dfrac{{{n_X}}}{{{p_X}}} \le 1,5 \Rightarrow 1 \le \dfrac{{16 – 2{p_X}}}{{{p_X}}} \le 1,5\\
   \Rightarrow 4,57 \le {p_X} \le 5,33\\
   \Rightarrow {p_X} = {e_X} = 5\\
  {n_X} = 16 – 5 \times 2 = 6\\
  {Z^ + } = {p_X} = 5\\
  A = {n_X} + {p_X} = 5 + 6 = 11
  \end{array}\)

  7)

  Em xem lại đề câu này nha 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )