Câu 6 hòa tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc nóng dư dung dịch thu được có các chất thuộc dãy nào dưới đây A KCl KClO Cl2 B KCl KClO3 KOH H2O C KCl

Question

Câu 6 hòa tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc nóng dư dung dịch thu được có các chất thuộc dãy nào dưới đây
A KCl KClO Cl2
B KCl KClO3 KOH H2O
C KCl KClO KOH H2O
D KCl KClO3

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-08-09T23:11:57+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:13:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `3Cl_2 + 6KOH ->^(t^{0}) 5KCl + KClO_3 + 3H_2O`

  Chọn `B` (vì `KOH` còn dư) 

  0
  2021-08-09T23:13:24+00:00

  Đáp án:

  `-B`

  Giải thích các bước giải:

  Khi cho khí `Cl_2` vào dung dịch `KOH` đặc , nóng dư ta thu được dung dịch `KCl;KClO_3` và `H_2O`

  Phương trình hóa học :

  $3Cl_2+6KOHđ\xrightarrow{t^o}5KCl+KClO_3+3H_2O$

  Mà `KOH` dư nên sản phẩm còn thêm `:KOH`

  `→` Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm `:KCl;KClO_3;H_2O;KOH` dư

  $\boxed{\text{LOVE TEAM}}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )