Câu 8 : Chọn khẳng định đúng trong những khẳng định sau : A. Tâm của tất cả các mặt trong một hình lập phương là các đỉnh trong một hình chóp tứ giác

Question

Câu 8 : Chọn khẳng định đúng trong những khẳng định sau :
A. Tâm của tất cả các mặt trong một hình lập phương là các đỉnh trong một hình chóp tứ giác đều
B. Tâm của tất cả các mặt trong một hình tứ diện đều là các đỉnh trong một hình tứ diện đều
C. Tâm của tất cả các mặt trong một hình lập phương là các đỉnh trong một hình bát diện đều
D. Tâm của tất cả các mặt của một hình lập phương là các đỉnh trong một hình lập phương

in progress 0
Gianna 1 tháng 2021-08-05T15:50:34+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:51:51+00:00

  Câu 8 : Chọn khẳng định đúng trong những khẳng định sau :

  A. Tâm của tất cả các mặt trong một hình lập phương là các đỉnh trong một hình chóp tứ giác đều.

  B. Tâm của tất cả các mặt trong một hình tứ diện đều là các đỉnh trong một hình tứ diện đều. 

  C. Tâm của tất cả các mặt trong một hình lập phương là các đỉnh trong một hình bát diện đều.

  D. Tâm của tất cả các mặt của một hình lập phương là các đỉnh trong một hình lập phương.

  0
  2021-08-05T15:52:18+00:00

  A. Tâm của tất cả các mặt trong một hình lập phương là các đỉnh trong một hình chóp tứ giác đều

  B. Tâm của tất cả các mặt trong một hình tứ diện đều là các đỉnh trong một hình tứ diện đều

  C. Tâm của tất cả các mặt trong một hình lập phương là các đỉnh trong một hình bát diện đều

  D. Tâm của tất cả các mặt của một hình lập phương là các đỉnh trong một hình lập phương

  CHÚC PẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )