Câu 9 trong các thế kỉ 10-15 lực lượng quân đội của nhà nước đại việt được tuyển theo A chế độ ngụ binh ư nông B chế độ nghĩa vụ quân sự C chế độ la

Question

Câu 9 trong các thế kỉ 10-15 lực lượng quân đội của nhà nước đại việt được tuyển theo
A chế độ ngụ binh ư nông
B chế độ nghĩa vụ quân sự
C chế độ lao dịch
D chế độ trưng binh

in progress 0
Piper 1 năm 2021-08-20T03:26:15+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:27:43+00:00

  Câu 9: Trong các thế kỉ 10 – 15, lực lượng quân đội của nhà nước Đại Việt được tuyển theo:

  A chế độ ngụ binh ư nông

  B chế độ nghĩa vụ quân sự

  C chế độ lao dịch

  D chế độ trưng binh

  0
  2021-08-20T03:28:04+00:00

  a. chế độ ngụ binh u nông 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )