Cầu chì bị nóng chẩy và đứt khi đoạn mạch là nói đến tác dụng gì

Question

Cầu chì bị nóng chẩy và đứt khi đoạn mạch là nói đến tác dụng gì

in progress 0
Abigail 4 tuần 2021-07-09T22:19:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:20:49+00:00

  Cầu chì bị nóng chẩy và đứt khi đoạn mạch là nói đến tác dụng nhiệt của dòng điện vì:

  Cầu chì thường dùng để bảo vệ cho đường dây dẫn, máy biến áp, động cơ điện, thiết bị điện, mạch điện điều khiển, mạch điện thắp sáng,… cầu chì cháy và đứt khi đoản mạch là do dòng điện quá cao hoặc thay đổi không theo mạch của dòng điện ban đầu.

  0
  2021-07-09T22:21:00+00:00

  Đáp án: Cầu chì bị nóng chẩy và đứt khi đoạn mạch là nói đến tác dụng nhiệt của dòng điện 

   

  Giải thích các bước giải: Khi cường độ dòng điện tăng quá cao thì nhiệt năng do dòng điện sinh ra sẽ làm nóng chảy và làm đứt cầu chì do đó dòng điện sẽ không qua được các thiết bị sử dụng điện khác

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )