Câu có 2 từ trọng, thầy, khuyên kính trọng thầy cô giáo giúp mình với

Question

Câu có 2 từ trọng, thầy, khuyên kính trọng thầy cô giáo
giúp mình với

in progress 0
Ivy 3 tuần 2021-07-11T13:19:30+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:20:39+00:00

  Tục ngữ có 2 chứ: trọng, thầy.

  Trọng thầy mới được làm thầy.

  0
  2021-07-11T13:20:47+00:00

  Các câu tục ngữ sau:

  “Muốn sang thì bắc cầu kiều 

  Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.”

  “Tôn sư trọng đạo”

  “Mấy ai là kẻ không thầy

  Thế gian thường nói đố mày làm nên”

  “Trọng thầy mới làm được thầy”

  #nguyenthanhthao29926

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )