câu hỏi : PH nội môi ổn định do những nguyên nhân nào?

Question

câu hỏi : PH nội môi ổn định do những nguyên nhân nào?

in progress 0
Daisy 2 tuần 2021-08-23T06:07:56+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:08:59+00:00

  Đáp án:

  Cơ thể điều hoà pH thông qua hệ đệm. Có 3 loại hệ đệm tham gia duy trì cân bằng pH nội môi:

  + Hệ đệm bicacbonnat: H2CO3/NaHCO3

  + Hệ đệm photphat: NaHPO4/NaHPO4

  + Hệ đệm prôtêinat (là hệ đệm mạnh nhất).

  – Hệ đệm duy trì ph là do chúng có khả năng lấy đi H+ hoặc OH

  – Ngoài hệ đệm thì phổi (thải CO­2 cũng làm giảm pH) và thận cũng tham gia điều hòa pH (khả năng thải H+ và tái hấp thu Na+)..

  + Hệ đệm duy trì được pH ổn định do chúng có khả năng lấy đi H+ hoặc OH khi các ion này xuất hiện trong máu.

  + Phổi tham gia điều hòa pH máu bằng cách thải CO2 (vì khi CO2 tăng lên sẽ làm tăng H+ trong máu làm thay đổi pH máu) .

   + Thận tham gia điều hòa pH nhờ khả năng thải H+ và NH3, tái hấp thụ Na+

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )