câu hỏi : sự khác nhau cơ bản giữa quan hệ hỗ trợ và đối địch của sinh vật khác loài là gì? nêu 1 ví dụ quan hệ hội sinh, quan hệ cộng sinh, 1 ví

Question

câu hỏi : sự khác nhau cơ bản giữa quan hệ hỗ trợ và đối địch của sinh vật khác loài là gì?
nêu 1 ví dụ quan hệ hội sinh, quan hệ cộng sinh, 1 ví dụ quan Hệ cạnh tranh khác loài

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-10-08T09:34:46+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T09:36:06+00:00

  * sự khác nhau cơ bản giữa quan hệ hỗ trợ và đối địch của sinh vật khác loài :

  +Quan hệ hỗ trợ :Các loài sinh vật tham gia đều có lợi hoặc  không có hại.

  +Quan hệ đối địch : một bên sinh vật được lợi còn bên kia bị hại hoặc cả hai bên cùng bị hại.

  Ví dụ : 

  * 1 ví dụ quan hệ hội sinh: cây phong lan trên cây thân dỗ 

  *Cộng sinh : v khuẩn cố định đạm trong nốt sần của cây họ đậu 

  *Hệ cạnh tranh khác loài : cỏ dại và lúa cùng cạnh tranh ánh sáng 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )