Câu hỏi: vẽ sơ đồ xã hội Việt Nam phân hoá Giúp em với

Question

Câu hỏi: vẽ sơ đồ xã hội Việt Nam phân hoá
Giúp em với

in progress 0
Iris 4 tuần 2021-08-17T06:39:49+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:40:51+00:00

  tHỜI VĂN LANG

  -vua

  -quý tộc

  -nông dân công xã

  -nô tì

   ÂU LẠC THỜI KÌ BỊ ĐÔ HỘ

  -Vua

  -Quan lại đô hộ

  -Quý tộc Hào trưởng Việt = Địa chủ Hán

  -Nông dân công xã Nông dân công xã Nông dân lệ thuộc

  -Nô tì

  Nô tì Mục đích của việc chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta thời kì này: – Để thi hành chính sách đồng hóa của chúng nhằm biến nhân dân ta thành người Trung Quốc, khiến người Việt quên đi, mất dần đi những phong tục tập quán của dân tộc.

  0
  2021-08-17T06:41:26+00:00

  -Thời Văn Lang- Âu Lạc:

  + Vua (Hùng Vương và An Dương Vương)

  + Qúy Tộc

  + Nông dân công xã

  + Nô tì

  -Thời kì bị đô hộ:

  + Quan lại đô hộ( các triều đại phương Bắc)

  + Hào Trường( người Việt );Địa chủ(người Hán)

  + Nông dân công xã;Nông dân lệ thuộc

  + Nô tì

  Mk xin Hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )