câu này khó quá em không làm được (2/3-x) tất cả mũ 2 – 1/3 = 1/9

Question

câu này khó quá em không làm được
(2/3-x) tất cả mũ 2 – 1/3 = 1/9

in progress 0
Melody 4 tuần 2021-07-08T17:36:35+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:37:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `(2/3-x)^2-1/3=1/9`

  `=>(2/3-x)^2=1/9+1/3=4/9=(+-2/3)^2`

  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}\dfrac{2}{3}-x=\dfrac{2}{3}\\\dfrac{2}{3}-x=-\dfrac{2}{3}\end{array} \right.\) 

  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=\dfrac{4}{3}\end{array} \right.\) 

  0
  2021-07-08T17:38:16+00:00

  Đáp án:

  $x$ $=$ $0$ và $x$ $=$ $\dfrac{4}{3}$

  Giải thích các bước giải:
  $(\dfrac{x}{y}-x)^{2}$ $-$ $\dfrac{1}{3}$ $=$ $\dfrac{1}{9}$
  $(\dfrac{x}{y}-x)^{2}$ $=$ $\dfrac{1}{9}$ $+$ $\dfrac{1}{3}$
  $(\dfrac{x}{y}-x)^{2}$ $=$ $\dfrac{4}{9}$
  $⇒$ $(\dfrac{x}{y}-x)^{2}$ $=$ $(\dfrac{2}{3})^{2}$ và $(\dfrac{x}{y}-x)^{2}$ $=$ $(\dfrac{-2}{3})^{2}$
  $⇒$ $\dfrac{2}{3}$ $-$ $x$ $=$ $\dfrac{2}{3}$ và $\dfrac{2}{3}$ $-$ $x$ $=$ $\dfrac{-2}{3}$
  $⇒$ $x$ $=$ $\dfrac{2}{3}$ $-$ $\dfrac{2}{3}$ và $x$ $=$ $\dfrac{2}{3}$ $-$ $\dfrac{-2}{3}$
  $⇒$ $x$ $=$ $0$ và $x$ $=$ $\dfrac{4}{3}$
  $FbBinhne2k88$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )