CẤU TẠO TRONG PHIẾN LÁ GỒM NHỮNG BỘ PHẬN NÀO?CHỨC NĂNG CỦA MỖI BỘ PHẬN

Question

CẤU TẠO TRONG PHIẾN LÁ GỒM NHỮNG BỘ PHẬN NÀO?CHỨC NĂNG CỦA MỖI BỘ PHẬN

in progress 0
Kaylee 1 tháng 2021-11-08T21:02:21+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:03:48+00:00

  * cầu tạo trong của phiến lá gồm

  -biểu bì:

  +gồm lớp tế bào trong suốt,có nhiều lỗ khí ở trên và dưới nhưng nhiều nhất dưới mặt lá

  => chức năng: cho ánh sáng đi vào tế bào , bảo vệ lá

                           trao đổi khí và thoát hơi nước

  -thịt lá:

  + có vách tế bào mỏng , giữa các tế bào có khoảng trống

  +chức năng:thu nhận ánh sáng để lục lạp tổng hợp chất hữu cơ

                      chứa và trao đổi khí

  -gân lá:

  +cấu tạo:gồm mạch gỗ và mạch dây

  +chức năng:vận chuyển các chất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )