Cấu tạo và chức năng của chất nền trong ti thể và chất nền trong lục lạp, mànng trong lục lạp

Question

Cấu tạo và chức năng của chất nền trong ti thể và chất nền trong lục lạp, mànng trong lục lạp

in progress 0
Adeline 3 tuần 2021-11-19T20:06:25+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T20:07:53+00:00

  Đáp án:

  * Cấu trúc:

      – Lục lạp là bào quan chỉ có ở thực vật, có hai lớp màng bao bọc.

      – Bên trong lục lạp chứa chất nền cùng với hệ thống các túi dẹt được gọi là tilacôit

   * Chức năng của lục lạp:nơi chứa chất diệp lục có khả năng chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )