Câu1: Các sản phẩm chủ yếu của cơ thể là Gì? Việc bài tiết do các cơ Quan nào đảm nhiệm?

Question

Câu1: Các sản phẩm chủ yếu của cơ thể là Gì? Việc bài tiết do các cơ Quan nào đảm nhiệm?

in progress 0
Mary 5 tháng 2021-07-15T11:21:08+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T11:22:40+00:00

  Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là CO2, mồ hôi, nước tiểu.

     Các cơ quan bài tiết các sản phẩm trên :

  Sản phẩm thải chủ yếu                        Cơ quan bài tiết chủ yếu

           CO2                                                    Phổi (hệ hô hấp)

        Mồ hôi                                                           Da

      Nước tiểu                                              Thận (hệ bài tiết)

   

   

  0
  2021-07-15T11:22:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Các sản phẩm chủ yếu của cơ thể là mồ hôi , nước tiểu , ….

  bài tiết do các cơ Quan nào đảm nhiệm thận

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )