Câu1: So sánh sự thụ tinh của ếch với sự thụ tinh của cá?

Question

Câu1: So sánh sự thụ tinh của ếch với sự thụ tinh của cá?

in progress 0
Gianna 1 tháng 2021-11-06T20:34:15+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T20:35:27+00:00

   Ếch :

  – Thụ tịnh ngoài.

  – Đẻ trứng 

  – Tập tính :

  +Gọi ếch cái để ghép đôi.

  + Ếch cái cõng ếch đực, ếch đực ôm ngang ếch cái và tìm đến bờ nước để đẻ.

  +Ếch cái đẻ đến đâu, ếch đực ngồi trên tưới tinh đến đó.

  – Số lượng : Từ 2500 – 5000 trứng.

   Cá :

  – Thụ tinh ngoài

  – Đẻ trứng

  – Tập tính : Con cái đẻ trứng xong, con đực bơi theo tưới tinh dịch vào trứng.

  – Số lượng trứng:Từ 15 – 20 vạn trứng vào các cây thủy sinh

  0
  2021-11-06T20:36:09+00:00

  Đáp asn

  ếch thụ tinh ngoài sinh sản đẻ trứng tập tính gọi ếch cái để ghép đôi,ếch cái cõng ếch đực ,ếch đực ôm ngang ếch cái và tìm đến bờ nước để đẻ,ếch cái đẻ đến đâu ếch đực tưới tinh tới đó ,số lượng từ 2500-5000 trứng

  cá thụ tinh ngoài đẻ trứng,con cái đẻn trứng xong con  đực bơi theo tưới tinh dịch vào trứng số lượng  15-20 vạn trứng vào cây thủy sinh

  có thể trình bày theo bảng

  cho mình 5 sao 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )