Chất bị hòa tan trong (1)… gọi là (2)…. Chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành (3)… gọi là (4)…. Hỗn hợp đồng nhất, trong suốt gồm (5

Question

Chất bị hòa tan trong (1)… gọi là (2)…. Chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành (3)… gọi là (4)…. Hỗn hợp đồng nhất, trong suốt gồm (5)… và (6)… gọi là (7)….
1 chất tan, dung môi, dung dịch
2 chất tan, dung môi, dung dịch
3 chất tan, dung môi, dung dịch
4 chất tan, dung môi, dung dịch
5 chất tan, dung môi, dung dịch
6 chất tan, dung môi, dung dịch
7 chất tan, dung môi, dung dịch

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-07-11T23:48:46+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T23:49:58+00:00

  Đáp án:

  Chất bị hòa tan trong dung môi gọi là chất tan.  Chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch gọi là dung môiHỗn hợp đồng nhất, trong suốt gồm chất tan và dung môi gọi là dung dịch

   

  0
  2021-07-11T23:50:18+00:00

  Chất bị hòa tan trong dung môi gọi là chất tan.  Chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch  gọi là dung môi. Hỗn hợp đồng nhất, trong suốt gồm chất tan  và dung môi gọi là dung dịch

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )