Chất nào sau đây không điều chế trực tiếp được axetilen? A. Ag2C2 . B. CH4 . C. Al4C3 . D. CaC2 .

Question

Chất nào sau đây không điều chế trực tiếp được axetilen? A. Ag2C2 . B. CH4 . C. Al4C3 . D. CaC2 .

in progress 0
Arianna 3 tuần 2021-11-26T17:50:19+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T17:51:47+00:00

  Đáp án:

  C. Al4C3

  A. $Ag_{2}C_{2}$

  AgC ≡ CAg + 2HCl → HC ≡ CH + 2AgCl ↓

  B. $CH_{4}$ 
  2CH4 -$15000^{o}C$-> CH ≡ CH + 3H2

  C. Al4C3

  Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

  => Al4C3 điều chế được ankan là metan

  D. CaC2

  CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + CH ≡ CH
  => Chất không điều chế trực tiếp được axetilen là Al4C3 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )