Chế độ phong kiến Trung Quốc được hình thành và xác lập vào thời gian nào?

Question

Chế độ phong kiến Trung Quốc được hình thành và xác lập vào thời gian nào?

in progress 0
aikhanh 30 phút 2021-09-12T23:05:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:06:46+00:00

  Vào 2000 năm TCN

  0
  2021-09-12T23:07:11+00:00

  +chế độ phong kiến trung quốc  được hình thành vào thế kỉ III

  +được xác lập vào nhà hán 

  mk làm gọn dễ hiểu cho mk xin hay nhất nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )