chỉ đâu là hợp chất,đơn chất.tính nguyên tử,biết khí metan có 1C,4H

Question

chỉ đâu là hợp chất,đơn chất.tính nguyên tử,biết khí metan có 1C,4H

in progress 0
Raelynn 15 phút 2021-09-09T12:10:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:12:13+00:00

  + Đơn chất: là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.

  + Hợp chất: là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

  Khí metan `(CH_4)` là hợp chất vì được tạo nên từ `2` nguyên tố đó là: `C` và `H`.

  $PTK_{metan} = 1.12 + 4.1= 12+4=16(đvC)$

  $\text{Cho mình hay nhất nha!}$

   

  0
  2021-09-09T12:12:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: Khí Metan là hợp chất vì nó được tạo bởi 2 nguyên tố là Hiđro(H) và Cacbon(C) ⇒  Phân tử khối của Metan là : 1.12+4.1=16đvC

  Bạn cho mk CTLHN nha LoveyouTks:))))

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )