Chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất nhận biết CuSO4 FeCl3 Fe(NO3)2 MgCl2

Question

Chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất nhận biết CuSO4 FeCl3 Fe(NO3)2 MgCl2

in progress 0
Valerie 2 tuần 2021-07-08T18:23:57+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:25:22+00:00

  Đáp án: trích mỗi chất  một ít mẫu thử

  Cho dung dịch NaOH vào các mẫu thử 

  – Mẫu chuyển sang kết tủa màu Xanh lơ là CuSO4

  – Mẫu chuyển sang kết tủa màu nâu đỏ   là FeCl3

  – Mẫu chuyển sang kết tủa trắng xanh bị hóa nâu đỏ  trong không khí Fe(NO3)2

  – Mẫu chuyển sang kết tủa màu trắng  là MgCl2

  PTHH: CuSO4 +NaOH  ->NaSO4 + Cu(OH)2

  FeCl3 +NaOH  ->NaCl + Fe(OH)3

  Fe(NO3)2+NaOH  ->NaCl + Fe(OH)2

  Fe(OH)2 +O2+H2O ->Fe(OH)3

  MgCl2 +NaOH  ->NaCl + Mg(OH)2

  0
  2021-07-08T18:25:56+00:00

  Dùng \(NaOH\) tác dụng với các chất trên

  + Chất nào tác dụng tạo kết tủa màu xanh lam là \(CuSO_4\). Kết tủa xanh làm là \(Cu(OH)_2\)

  + Chất nào tác dụng tạo kết tủa màu nâu đỏ là \(FeCl_3\); kết tủa màu nâu đỏ là \(Fe(OH)_3\)

  + Chất nào tác dụng tạo kết tủa màu trắng xanh, kết tủa trắng xanh này để lâu trong không khí chuyển sang màu nâu đỏ suy ra chất ban đầu là \(Fe(NO_3)_2\). Kết tủa trắng xanh là \(Fe(OH)_2\); kết tủa màu nâu đỏ là \(Fe(OH)_3\)

  + Chất nào tác dụng tạo kết tủa trắng là \(MgCl_2\); kết tủa trắng là \(Mg(OH)_2\)

  \(CuS{O_4} + 2NaOH\xrightarrow{{}}Cu{(OH)_2} + N{a_2}S{O_4}\)

  \(FeC{l_3} + 3NaOH\xrightarrow{{}}Fe{(OH)_3} + 3NaCl\)

  \(Fe{(N{O_3})_2} + 2NaOH\xrightarrow{{}}Fe{(OH)_2} + 2NaN{O_3}\)

  \(4Fe{(OH)_2} + {O_2} + 2{H_2}O\xrightarrow{{}}4Fe{(OH)_3}\)

  \(MgC{l_2} + 2NaOH\xrightarrow{{}}Mg{(OH)_2} + 2NaCl\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )