Chỉ dùng Cu và 1 muối tùy ý bằng pphh để nhận biết HCl HNO3 H2SO4 H3PO4

Question

Chỉ dùng Cu và 1 muối tùy ý bằng pphh để nhận biết HCl HNO3 H2SO4 H3PO4

in progress 0
Allison 21 phút 2021-09-12T22:52:24+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:54:14+00:00

  Cho Cu vào các dung dịch. $HNO_3$ hoà tan Cu tạo khí không màu, hoá nâu trong không khí.

  $3Cu+8HNO_3\to 3Cu(NO_3)_2+2NO+4H_2O$

  Đun cô đặc 3 dd còn lại, đun nóng rồi cho Cu vào. $H_2SO_4$ hoà tan Cu tạo khí mùi hắc.

  $Cu+2H_2SO_4\to CuSO_4+SO_2+H_2O$

  Nhỏ $AgNO_3$ vào 2 dd còn lại. $H_3PO_4$ không hiện tượng còn $HCl$ có tủa trắng.

  $AgNO_3+HCl\to AgCl+HNO_3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )