chỉ mình câu này vs khó quá: x + 21^2 + x * 23 = 12345

Question

chỉ mình câu này vs khó quá: x + 21^2 + x * 23 = 12345

in progress 0
Valerie 3 tháng 2021-09-28T15:02:26+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:04:24+00:00

  Đáp án:

  tính x thì dễ r

  x+21^2+23x=12345

  24x=12345-21^2

  24x=12345-11904

  x=496

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )