Chia một số tự nhiên cho 60 ta được số dư là 31. Nếu đem chia số đó cho 12 thì được thương là 17 và còn dư. Tìm số đó

Question

Chia một số tự nhiên cho 60 ta được số dư là 31. Nếu đem chia số đó cho 12 thì được thương là 17 và còn dư. Tìm số đó

in progress 0
Valentina 2 tuần 2021-07-11T01:02:28+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:04:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a = 60 . p + 31

  a = 12 x 17 + r  (0 ≤ r < 12 )

  Ta lại có: 60 . p ÷ 12 và 31 : 12 dư 7

  ⇒r = 7

  Vậy: 12 . 17 +7 =211

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )