chiến thắng điện biên phủ “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng,một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đã đi vào lịch sử thế giới

Question

chiến thắng điện biên phủ “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng,một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”.nhận định trên là của tác giả nào?
A.Hồ Chí Minh
B.Lê Duẩn
C.Trường trinh
D.Phạm Văn Đồng

in progress 0
Liliana 6 ngày 2021-12-04T06:25:25+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:27:06+00:00

  b

  0
  2021-12-04T06:27:06+00:00

  B.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )