chiếu 1 tia sáng tới 1 gương phẳng vs góc tới i=45 độ a) hãy tính góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ b) có nhận xét gì về hướng của tia tới và tia ph

Question

chiếu 1 tia sáng tới 1 gương phẳng vs góc tới i=45 độ
a) hãy tính góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ
b) có nhận xét gì về hướng của tia tới và tia phản xạ
ai biết giúp mình vs

in progress 0
Arya 3 tuần 2021-11-20T00:14:35+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T00:15:49+00:00

  Bạn xem ảnh

  a, Góc tới bằng góc phản xạ

  $=> i=i’=45^o$

  b, Hướng tia tới và tia phản xạ vuông góc với nhau

  $45^o+45^o=90^o$

  0
  2021-11-20T00:16:06+00:00

  Đáp án:

   a. hợp góc 90*

  b. vuông góc nhau

  Giải thích các bước giải:

   a.

  góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ. SIS’=2.i=2.45=90*

  b.

  hướng của tia tới và tia phản xạ vuông góc với nhau tại điểm phản xạ I (I trên gương)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )