Cho 0.02 mol Fe vào 0.02 mol Cl2 rồi nung nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối thu được là bao nhiêu

Question

Cho 0.02 mol Fe vào 0.02 mol Cl2 rồi nung nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối thu được là bao nhiêu

in progress 0
Arya 4 giờ 2021-10-24T00:39:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:41:14+00:00

  $2Fe+ 3Cl_2 \to 2FeCl_3$

  => Dư $\frac{1}{150}$ mol Fe. Tạo $\frac{1}{75}$ mol FeCl3.

  $Fe+ 2FeCl_3 \to 3FeCl_2$ 

  => Tạo 0,02 mol FeCl2. Hết FeCl3.

  $m_{muối}= m_{FeCl_2}= 0,02.127= 2,54g$

  0
  2021-10-24T00:41:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có PTHH :

  2Fe + 3Cl2 –to–> 2FeCl3

  Ta thấy : $\frac{3}{2}$ . nFe > nCl2 nên Fe dư .

  Theo phương trình , nFeCl3 = $\frac{2}{3}$ . nCl2 = 0,02.$\frac{2}{3}$ = $\frac{1}{75}$ mol

  ⇒ m muối = mFeCl3 = $\frac{1}{75}$.162,5 = 2,17 gam

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )