Cho 1 lượng kẽm (dư ) tác dụng với dung dịch HCl , phản ứng xong thu được  0,84 lít khí (đktc) . a)Viết phương trình hóa học. b) Tính khối lượng HCl

Question

Cho 1 lượng kẽm (dư ) tác dụng với dung dịch HCl , phản ứng xong thu được  0,84 lít khí (đktc) .
a)Viết phương trình hóa học.
b) Tính khối lượng HCl đã tham gia phản ứng.

in progress 0
Abigail 2 tuần 2021-11-24T18:28:19+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:29:36+00:00

  nH2=0,84/22,4=0,0375 mol

  PTHH: Zn+2HCl–>ZnCl2+H2

                   0,075<–         0,0375

  mHCl=0,075.36,5=2,7375g

  0
  2021-11-24T18:29:57+00:00

  $n_{H2}=0,84/22,4=0,0375 mol$

  $PTHH:$

  $ Zn+2HCl→ZnCl2+H2$

          $0,075←$         $0,0375$

  $⇒mHCl=0,075.36,5=2,7375g$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )