Cho 1 mol khí H2S tác dụng với 200ml dung dịch NaOH. Muối thu được là gì?

Question

Cho 1 mol khí H2S tác dụng với 200ml dung dịch NaOH. Muối thu được là gì?

in progress 0
Eden 2 tháng 2021-07-28T13:16:49+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:17:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $H_{2}S+NaOH→NaHS+H_{2}O$

  ⇒Muối thu được là $NaHS$

  0
  2021-07-28T13:18:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Cho $H_{2}S$ tác dụng với NaOH sẽ tạo ra hai muối}$

  $Muối 1: H_{2}S + NaOH => Na_{2}S + H_{2}O$

  $Muối 2: H_{2}S + NaOH => NaHS + H_{2}O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )