Cho 1 mol từng chất sau: KMnO4, MnO2, PbO2, K2Cr2O7 tác dụng với HCl đậm đặc. Chất nào có thể tạo ra lượng Cl2 lớn nhất? A. KMnO4. B. MnO2. C. PbO2.

Question

Cho 1 mol từng chất sau: KMnO4, MnO2, PbO2, K2Cr2O7 tác dụng với HCl đậm đặc. Chất nào có thể tạo ra lượng Cl2 lớn nhất?
A. KMnO4. B. MnO2. C. PbO2. D. K2Cr2O7.

in progress 0
Elliana 1 tháng 2021-08-05T16:20:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:21:10+00:00

  A . KMnO4. Vote 5* cho mh nha . Ko hỉu cứ hỏi

   

  0
  2021-08-05T16:21:24+00:00

  Đáp án:

  2KMnO4+ 16HCl -> 2KCl+ 2MnCl2+ 5Cl2+ 8H2O 

  => Tạo 2,5 mol Cl2 => V= 56l 

  MnO2+ 4HCl -> MnCl2+ Cl2+ 2H2O 

  => Tạo 1 mol Cl2 => V= 22,4l 

  K2Cr2O7+ 14HCl -> 2KCl+ 2CrCl3+ 3Cl2+ 7H2O 

  => Tạo 3 mol Cl2 => V= 67,2l 

  Vậy cùng 1 mol nhưng K2Cr2O7 cho nhiều Cl2 nhất

  Giải thích các bước giải:

   D. K2Cr2O7

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )