Cho 1 số có hai chữ số khi ta viết thêm vào bên trái số đó1chữ số thì thì tổng số mớ và số đã cho là 168 tìm số đã cho

Question

Cho 1 số có hai chữ số khi ta viết thêm vào bên trái số đó1chữ số thì thì tổng số mớ và số đã cho là 168 tìm số đã cho

in progress 0
Julia 14 phút 2021-09-16T03:31:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T03:32:24+00:00

  Đáp án:

  Khi viết thêm $1$ vào bên trái một số có hai chữ số,

  =>Ta được một số có ba chữ số

  => Hơn số cũ là $100$ đơn vị 

  Số đã cho là:

  $(168 – 100): 2 = 34$

  Đáp số: $34$

   

  0
  2021-09-16T03:32:50+00:00

  Gọi số có 2 chữ số là ab(a>0)

  Ta có 1ab=100+ab

  mà ab+100+ab=168

  <=>2ab=68

  <=>ab=34

  Vậy số cần tìm là 34

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )