Cho 10 gam NaOH vào 250 gam dung dịch H2SO4 ( vừa đủ) . Nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 cần dùng là A.0,49%. B.49%. C.4,9%. D.30,63% Làm

Question

Cho 10 gam NaOH vào 250 gam dung dịch H2SO4 ( vừa đủ) . Nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 cần dùng là
A.0,49%. B.49%. C.4,9%. D.30,63%
Làm và giải thích đây đủ với ạ

in progress 0
Autumn 2 giờ 2021-09-07T09:58:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:59:55+00:00

  Đáp án:C . 4,9%

   

  Giải thích các bước giải:

   n NaOH= 10/40=0,25(mol)

  PT : 2NaOH+H2SO4=>Na2SO4+2H2O

           0,25      0,125                                 (mol)

  => m H2SO4= 0,125 . 98=12,25 (g)

  => C% H2SO4=12,25/250 *100%=4,9%

  0
  2021-09-07T10:00:30+00:00

  -$n_{NaOH}=\frac{10}{40}=0,25(mol)$ 

  $2NaOH+H_2SO_4→Na_2SO_4+2H_2O$

    0,25  →      0,125                                              (mol)

  -$m_{ct…H_2SO_4}=0,125.98=12,25(g)$

  -$⇒C$%$H_2SO_4=\frac{12,25}{250}.100$%$=4,9$% 

  Chọn đáp án: C

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )