Cho 10g hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, sau pư thu được 2,24lít khí (đktc) dung dịch X và m gam chất rắn ko tan. Viết phương t

Question

Cho 10g hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, sau pư thu được 2,24lít khí (đktc) dung dịch X và m gam chất rắn ko tan. Viết phương trình hóa học xảy ra và tính giá trị của m?

in progress 0
Allison 2 tháng 2021-10-20T07:33:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T07:35:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  chúc bạn học tốt 
  cho mik 1 cảm ơn sao và ctlhn nha

   

  0
  2021-10-20T07:35:18+00:00

  Đáp án:

   $m = 4,4 gam $

  Giải thích các bước giải:

  Cu không phản ứng với dung dịch $H_2SO_4$ nên chất rắn sau phản ứng là $Cu$.

  $n_{H_2} = \frac{2,24}{22,4} = 0,1 mol$

  Phương trình hóa học:

  $Fe + H_2SO_4 → FeSO_4 + H_2$

   0,1                                  0,1  (mol)
  ⇒$n_{Fe} = n_{H_2} = 0,1 mol$

  ⇒ $m_{Fe} = 0,1.56 = 5,6 gam$

  Do đó: $m =  m_{Cu} = 10 – m_{Fe} = 10 – 5,6 = 4,4 gam$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )