Cho 10gam kim loại X thuộc phân nhóm chính nhóm π tác dụng hết H2O thu được 5,6 lít khí H2 (đktc)xác định nguyênn tố X

Question

Cho 10gam kim loại X thuộc phân nhóm chính nhóm π tác dụng hết H2O thu được 5,6 lít khí H2 (đktc)xác định nguyênn tố X

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-08-09T23:26:14+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:27:33+00:00

  Đáp án: $X$ là nguyên tố $Canxi$ $(Ca)$ 

  Giải thích các bước giải:

    PTHH: $X+2H_2O\xrightarrow{}X(OH)_{2}+H_2$ 

  $n_{H_2}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25(mol)$

  ⇒ $n_R=0,25(mol)$
  $M_{R}=\dfrac{10}{0,25}=40$

  ⇒ $X$ là nguyên tố $Canxi$ $(Ca)$ 

  0
  2021-08-09T23:28:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số mol của H2

  $n_{H_2}= $ $\frac{V}{22,4}= $ $\frac{5,6}{22,4}= 0,25 mol$

  $PTHH$

   $ X + 2H_{2}O => X(OH)_2 + H_2$ 

  1 mol                                        1 mol

  0,25 mol                                   0,25 mol

  $=> M_X = \frac{10}{0,25 } =40 (Ca)$ 

  Vậy nguyên tố X là canxi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )