Cho 11,2 g bột sắt vào dung dịch oxit clohidric 3,65% a) viết chương trình phản ứng b) khối lượng dung dịch oxit clohidric cần dùng để hòa tan hoàn t

Question

Cho 11,2 g bột sắt vào dung dịch oxit clohidric 3,65%
a) viết chương trình phản ứng
b) khối lượng dung dịch oxit clohidric cần dùng để hòa tan hoàn toàn lượng bột sắt nói trên

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-10-13T05:23:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:24:58+00:00

  a)Fe +2HCl→FeCl2+H2

  b)Nfe=m÷M=11,2÷56=0,2mol

  →Nhcl=0,4mol

  mhcl=0,4×36,5=14,6g

  Mdd=mct+mdm=14,6+100=111,46g

  0
  2021-10-13T05:25:04+00:00

  a,ta có phương trình:Fe+2HCl=>FeCl2+H2

   b,mFe=11.2(g)=>nFe=$\frac{11.2}{56}$=0.2(mol) 

  =>nHCl=0.2*2=0.4(mol)=>mHCl=0.4*36.5=7.3(g)

  ta có:C%=3.65%

  =>mdd=$\frac{7.3*100}{3.65}$=200(g) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )