Cho 11.2 gam kim loại M( chưa rõ hóa trị) phản ứng vừa đủ với V lít khí F2( đktc) thu được 22,6 gam muối florua.Tìm kim loại M. Giải giúp mk vs nhé

Question

Cho 11.2 gam kim loại M( chưa rõ hóa trị) phản ứng vừa đủ với V lít khí F2( đktc) thu được 22,6 gam muối florua.Tìm kim loại M.
Giải giúp mk vs nhé

in progress 0
Piper 6 ngày 2021-12-04T06:52:34+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:53:44+00:00

  Đáp án: fe

   

  Giải thích các bước giải:

   giả sử kim loại hóa trị 3, tạo muối là MF3. Sau đó sử dụng quy tắt tam suất (khối lượng và M). Suy ra tìm được M

  0
  2021-12-04T06:53:49+00:00

  mF2= 22,6-11,2= 11,4g 

  => nF2= 0,3 mol 

  2M+ xF2 -> 2MFx 

  => nM= $\frac{0,6}{x}$ mol 

  => $M_M$= $\frac{11,2x}{0,6}$= $\frac{56x}{3}$ 

  Tại x=3 => M=56 

  Vậy kim loại M là Fe

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )