Cho 11,2 l khí etilen điều kiện tiêu chuẩn phản ứng vừa đủ với dung dịch brom 5% khối lượng dung dịch brom tham gia phản ứng là ( giúp mình với ạ )

Question

Cho 11,2 l khí etilen điều kiện tiêu chuẩn phản ứng vừa đủ với dung dịch brom 5% khối lượng dung dịch brom tham gia phản ứng là ( giúp mình với ạ )

in progress 0
Alice 3 tuần 2021-11-24T14:21:08+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T14:22:47+00:00

  Đáp án:

   1600g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {C_2}{H_4} + B{r_2} \to {C_2}{H_4}B{r_2}\\
  n{C_2}{H_4} = \frac{{11,2}}{{22,4}} = 0,5\,mol\\
   =  > nB{r_2} = 0,5mol\\
  m{\rm{ddB}}{{\rm{r}}_2} = \frac{{0,5 \times 160}}{{5\% }} = 1600g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )