Cho 13,5g Al vào 300ml đ HCl 1M thấy thoát ra V( lít) video ở đktc. Tính V

Question

Cho 13,5g Al vào 300ml đ HCl 1M thấy thoát ra V( lít) video ở đktc. Tính V

in progress 0
Hailey 6 ngày 2021-12-04T05:47:35+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:48:44+00:00

  2Al + 6HCl ==> 2AlCl3 + 3H2

  …………0,3…………………………….0,15

  nAl= 13,5/27= 0,5 (mol)

  nHCl= 0,3×1= 0,3 (mol)

  Tỉ số: 0,5/2  >   0,3/6

  ==> Al dư==> nH2 tính theo nHCl

  nH2= 1/2nHCl= 0,15 (mol)

  ==> VH2= 0,15×22,4= 3,36 (l)

   

  0
  2021-12-04T05:49:03+00:00

  Đáp án:16,8

   

  Giải thích các bước giải:

   Sr nha nãy lỗi ảnh !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )