Cho 13g kẽm vào dung dịch axit clohidric(HCL). Phản ứng xảy ra vừa đủ A) tính khối lượng kẽm clorua sinh ra B) tính thể tích khí hidro thu được ở điều

Question

Cho 13g kẽm vào dung dịch axit clohidric(HCL). Phản ứng xảy ra vừa đủ
A) tính khối lượng kẽm clorua sinh ra
B) tính thể tích khí hidro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn
Cho zn=65, cl=35,5,h=1

in progress 0
Isabelle 3 tháng 2021-09-20T00:05:50+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T00:07:24+00:00

  Đáp án:

  \(a,\ m_{ZnCl_2}=27,2\ g.\\ b,\ V_{H_2}=4,48\ lít.\)

  Giải thích các bước giải:

  \(a,\ PTHH:Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2↑\\ n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2\ mol.\\ Theo\ pt:\ n_{ZnCl_2}=n_{Zn}=0,2\ mol.\\ ⇒m_{ZnCl_2}=0,2\times 136=27,2\ g.\\ b,\ Theo\ pt:\ n_{H_2}=n_{Zn}=0,2\ mol.\\ ⇒V_{H_2}=0,2\times 22,4=4,48\ lít.\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-20T00:07:30+00:00

  $n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2mol \\PTHH : \\Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2 \\a.Theo\ pt : \\n_{ZnCl_2}=n_{Zn}=0,2mol \\⇒m_{ZnCl_2}=0,2.136=27,2g \\b.Theo\ pt : \\n_{H_2}=n_{Zn}=0,2mol \\⇒V_{H_2}=0,2.22,4=4,48l$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )