Cho 18g axit axetic tác dụng với 9,2g rượu etylic htu được 13,2g etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hóa là: * A. 50% B. 65% C. 75% D. 80%

Question

Cho 18g axit axetic tác dụng với 9,2g rượu etylic htu được 13,2g etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hóa là: *
A. 50%
B. 65%
C. 75%
D. 80%

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-10-27T21:21:33+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T21:23:13+00:00

  Đáp án:

   $C. 75\%$

  Giải thích các bước giải:

  $n_{CH_3COOH} = \frac{18}{60} = 0,3 mol$

  $n_{C_2H_5OH} = \frac{9,2}{46} = 0,2 mol$

  Phương trình hóa học:

  $CH_3COOH + C_2H_5OH → CH_3COOC_2H_5 + H_2O$

  Vì $n_{CH_3COOH} > n_{C_2H_5OH}$ nên hiệu suất tính theo $C_2H_5OH$

  có $n_{C_2H_5OH\text{ phản ứng}} = n_{CH_3COOC_2H_5} = \frac{13,2}{88} = 0,15 mol$

  ⇒ Hiệu suất của phản ứng: $H = \frac{0,15}{0,2} .100\% = 75\%$

  ⇒ Chọn C.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )