Cho 2,8g ankin A tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thấy tạo ra 10,29g kết tủa. Xác định CTCT A.

Question

Cho 2,8g ankin A tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thấy tạo ra 10,29g kết tủa. Xác định CTCT A.

in progress 0
Valerie 2 tháng 2021-10-06T23:23:18+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T23:24:41+00:00

  -Giả sử A là axetilen $C_2H_2$:

  $n_A=\frac{2,8}{26}= 0,11 mol= n_{Ag_2C_2}$

  $\Rightarrow m_{Ag_2C_2\downarrow}=0,11.240=26,4g$

  (loại)  

  – Giả sử ankin có CTTQ $C_nH_{2n-2}$ (n>2) 

  Bảo toàn C: $n_{C_nH_{2n-2}}=n_{C_nH_{2n-1}Ag\downarrow}$

  $\Rightarrow \frac{2,8}{14n-2}=\frac{10,29}{14n-1+108}$

  $\Leftrightarrow n=3 (C_3H_4)$

  CTCT: $CH_3-C\equiv CH$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )