Cho 2 đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O a,Kể tên các tia trên hình vẽ b,Lấy A thuộc Ox’;B thuộc Ox’.Trong ba điểm A,O,B điểm nào nằm giữ hai điể

Question

Cho 2 đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O
a,Kể tên các tia trên hình vẽ
b,Lấy A thuộc Ox’;B thuộc Ox’.Trong ba điểm A,O,B điểm nào nằm giữ hai điểm còn lại
c,Lấy E thuộc Ox’,hội O có nằm giữa B và E không

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-09-28T14:56:15+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-28T14:57:30+00:00

    a. Các tia: Ox; Ox’; Oy; Oy’; xx’; yy’

    b. A,B cùng nằm trên đường thẳng Ox’ nên điểm nào gần O hơn là điểm nẵm giữa hai điểm còn lại

    c. O không nằm giữa B và E vì E và B thuộc Ox’

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )