Cho 2 hợp tử A và B. Hợp tử A nguyên phân 3 lần liên tiếp, môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tạp nên 84 NST. Hợp tử B nguyên phân 4 lần liên tiế

Question

Cho 2 hợp tử A và B. Hợp tử A nguyên phân 3 lần liên tiếp, môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tạp nên 84 NST. Hợp tử B nguyên phân 4 lần liên tiếp tạo các tế bào con chứa tổng số 256 NST, trong đó ở lần nguyên phân thứ 3 có 1 tế bào bị rối loạn phân li xảy ra ở tất cả các cặp NST, các tế bào còn lại phân li bình thường. Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bộ của mỗi hợp tử

in progress 0
Faith 5 tháng 2021-07-17T18:35:42+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T18:36:43+00:00

  Gọi 2n1 là bộ NST của hợp tử A, số NST môi trường cung cấp:

  $2n1 × (2³ – 1) = 84 → 2n1 = 12$

  Gọi 2n2 là bộ NST của hợp tử B. Khi xảy ra rối loạn phân li NST, thì số lượng NST trong mỗi tế bào sẽ thay đổi, nhưng tổng số lượng NST trong các tế bào thì không thay đổi, vì chúng vẫn nhân lên và đi về các tế bào khác nhau.

  Vậy ta có:

  $2^{4} × 2n2 = 256 → 2n2 = 16$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )