cho 2 lực đồng qui có độ lớn là f1=12n , f2=16n và hợp lực f=20n . tìm góc giữa vecto f1=vecto f2 em đang cần gấp giúp em vs

Question

cho 2 lực đồng qui có độ lớn là f1=12n , f2=16n và hợp lực f=20n . tìm góc giữa vecto f1=vecto f2 em đang cần gấp giúp em vs

in progress 0
Ximena 6 ngày 2021-12-03T13:19:27+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:21:07+00:00

  Đáp án:

  \(\alpha = {90^0}\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:
  \(\begin{array}{l}{F^2} = F_1^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}cos\alpha \\ \Leftrightarrow {20^2} = {12^2} + {16^2} + 2.12.16.\cos a\\ \Rightarrow cos\alpha = 0\\ \Rightarrow \alpha = {90^0}\end{array}\)
  \( \Rightarrow \) Góc hợp giữa \(\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} \) là \(\alpha = {90^0}\) hay nói cách khác \(\overrightarrow {{F_1}} \bot \overrightarrow {{F_2}} \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )