cho 200 ml dung dịch na2so4 0,5 M vào 300 ml đ bacl2 0,5M .sao pứ thu được dd A và m kết tủa Baso4 .giá trị m là

Question

cho 200 ml dung dịch na2so4 0,5 M vào 300 ml đ bacl2 0,5M .sao pứ thu được dd A và m kết tủa Baso4 .giá trị m là

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-10-10T06:25:41+00:00 1 Answers 86 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T06:27:28+00:00

  Đáp án:

  $m=23,3g$

  Giải thích các bước giải:

  $n_{Na_2SO_4}=0,2.0,5=0,1 mol$

  $n_{BaCl_2}=0,3.0,5=0,15 mol$

  Phương trình hóa học:

  $BaCl_2+Na_2SO_4\to BaSO_4+2NaCl$

  $\dfrac{{0,1}}{1} < \dfrac{{0,15}}{1}$ $\Rightarrow$ Dư $BaCl_2$. 

  $n_{BaSO_4}= n_{Na_2SO_4}= 0,1 mol$

  $\Rightarrow m=0,1.233=23,3g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )