Cho 23,12g hỗn hợp X chứa Al2O3, Fe2O3,ZnO (có số mol các chất bằng nhau) tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 2M, sau phản ứng thu được dung dịc

Question

Cho 23,12g hỗn hợp X chứa Al2O3, Fe2O3,ZnO (có số mol các chất bằng nhau) tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 2M, sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Tính V và m ?

in progress 0
Ruby 1 tháng 2021-11-06T20:14:40+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T20:16:37+00:00

  Theo gt: nAl2O3=nFe2O3=nZnO=xmol

  Bảo toàn KL: 102x+160x+81x=23,12

  =>x=0,067mol

  Bảo toàn nguyên tố:nAlCl3=2.0,067=0,134mol;nfecl2=0,134mol;nZnCl=0,067mol

  m=133,5.0,134+127.0,134+136.0,067=44,019g

  Bảo toàn nguyênntố clo

  =>nHCl=0,134.3+0,134.2+0,134=0,804mol

  Cm=n/V=>V=n/Cm=0,804/2=0,402lít

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )